Sunday, June 18, 2017

Sky Way - Настояще и Бъдеще!

Sky Way - уникално техническо решение, което няма алтернатива!


Предимствата на Sky Way са представени в цялото разнообразие от конструкторски, технологични ноу-хау и патентовани инженерни решения, които са съставна част на Фонда на интелектуалната собственост на Юницкий (създаден от него в продължение на много години усилена работа, от 1977 г. насам). 

Изключителните права на интелектуална собственост на Юницкий по технологиите Sky Way са оценени от независими международни експерти на повече от $400 милиарда, които през 2013 г. са внесени в уставния капитал на компанията.

Въз основа на оценката на интелектуалната собственост, компанията издаде съответния брой дялове /акции, в размер на 1 акция = 1 $ USA. Това означава, че само интелектуалната собственост на компанията вече е на стойност $400 милиарда (съответно 400 милиарда дяла /акции). Да речем, днес компанията придобива завод - тогава стойността вече е $400 млрд + цената на завода; след време се изграждат 5-10 адресни проекта, тогава стойността на компанията е равна съответно на $400 милиарда + завода + 5-10 адресни проекта и т.н., във възходяща градация.


Общият смисъл е, че компанията ВЕЧЕ е на стойност $400 млрд (само една интелектуална собственост). Но сама по себе си интелектуалната собственост, без практическа и физическа реализация на технологията Sky Way ( с действащи трасета, станции, превозни средства, автоматизация на процесите и други елементи на системата), не е в състояние да разкрие своя пълен потенциал и съответния интерес ( завладяване на световния пазар на транспортни услуги ). 

С други думи - "Покажете, че вашата интелектуална собственост работи на практика, а ние определено ще купим технологията!". При това, всички ще купят: и държави, и едрия бизнес, както и всички останали, заинтересували в най-екологично чист, евтин (във всяко отношение) и ефективен транспорт.

Ето, с това вече е ангажирана компанията - завършването на ЕкоТехноПарка, за да докаже на физически план, че Sky Way е наистина уникална технология с огромен потенциал, който може бързо да реши много неразрешими (и дори практически невъзможни за други съществуващи видове транспорт) проблеми.

Тук вече въпросът за това: 1 дял/акция ще струва минимум $1 - практически отпада. След като веднаж света се увери, че всички разработки на Фонда за интелектуална собственост на Юницкий са въплътени в реалността и продължават да се усъвършенстват и развиват - компанията почти мълниеносно ще спечели огромен дял от световната транспортната индустрия.

И не трябва да забравяме, че сред разработките на компанията не е само транспортната система, но също така и други уникални и необходими за човечеството решения като цяло! Това са линейни градове, автономни еко-къщи, агро-био-технологии, свои собствени финансови инструменти (крипто-валута, платежна система) и много други интересни и перспективни направления. Sky Way - това е един надигащ се гигант, с който в близко бъдеще ще започнат да сътрудничат много други лидери на различни индустрии.

Както казва Михаил А. Орлов (професор и доктор на науките, съосновател и научен директор на MTRIZ Academy): 

"Sky Way - това е уникално техническо решение, което няма алтернатива! Инженерните възможности, интелектуалния потенциал, идейния потенциал са огромни! Колосални! Sky Way вече е създаден, но е невъзможно да бъде повторен".


Нашият девиз в компанията: 
"Строй Sky Way - Спасявай Планетата"

Tuesday, May 30, 2017

Sky Way - За пророците и пророците за градовете на бъдещето!

"Съвременните градове - еднообразно скучни"


Тенденцията към нов подход за развитие на градската среда се налага от много фактори. За съжаление, повечето от тях са негативни. Околната среда и социалната ситуация в съвременните мегаполиси е на ръба на катастрофа. Международни конгреси, изложения, управлявани инвестиции и технологични програми, както и множество статии в пресата - всичко това говори, че времето за коренни и решаващи промени наближава. 

Както някога човечеството е преминало от чергарски към заседнал начин на живот, а от живот в селата - до градски живот - по същия начин сега ще трябва да се направи нов преход. Човекът на бъдещето ще може да се скита като чергар постоянно и в същото време, благодарение на ефективността на транспорта, да се чувства у дома си навсякъде. Или напротив, да живее винаги в едно и също място, но по всяко време да може бързо и удобно да достигне навсякъде.


Прочетете обширен материал за развитието на градовете.


Нашият девиз в компанията: 
"Строй Sky Way - Спасявай Планетата"


Tuesday, May 23, 2017

Sky Way в Индонезия!


Sky Way в Индонезия - нов етап на сътрудничество!Делегация на Sky Way, в състава на която влизат Генералния конструктор на Проектната организация, Анатолий Юницкий и заместник-генералния директор по развитието, Виктор Бабурин, се срещна с ръководството на Асоциацията на железните пътища на Индонезия. По време на срещата присъстваха също така представители на индонезийската държавна инфраструктурна компания, която се занимава с проектиране и изграждане на транспортната инфраструктура.Тази среща се явява практическо потвърждение на интереса към технологията Sky Way на Международното изложение и конференция по железопътна технология RailwayTech 2017 в Джакарта, където пред обществеността беше представен иновативния транспортно-инфраструктурен комплекс.


Резултат от преговорите беше утвърждаването на следващите етапи на сътрудничество, първият от които ще бъде посещението на водещи експерти от индонезийската компания в ЕкоТехноПарка, за по-подробна оценка на Струнните транспортни системи, в контекста на реализацията на технологията Sky Way в Индонезия.
Нашият девиз в компанията: 
"Строй Sky Way - Спасявай Планетата"


Sky Way със световно признание като иноватор!

Sky Way в регистъра "Иновация на годината"Sky Way получи Сертификат за съответствие на изискванията едновременно по три международни стандарта!

Компания ЗАО "Струнни технологии" е сертифицирана по международните стандарти за оценка INC 210, NESTI и МСФО. Сертификатът за съответствие е получен в Русия, в системата за доброволно сертифициране на Федералната агенция за техническо регулиране и метрология - "Иновация на годината" (регистрационен номер ROSS RU.31516.04ИЖВ0).


Като резултат от сертификацията, компания ЗАО "Струнни технологии" е включена в регистъра "Иновация на годината".

В същото време, в ЕкоТехноПарк SkyWay в пълен ход върви изграждането на двете градски, товарната и високоскоростната магистрали, както и инфраструктурните обекти на центъра за демонстрация и сертификация. Паралелно се развиват както ЕкоТехноПарка, така и достиженията по сертифициране на компанията, и вече на 1 юли ще се състои фестивал и публично представяне на транспортните решения на Sky Way.
Нашият девиз в компанията: 
"Строй Sky Way - Спасявай Планетата"Wednesday, May 17, 2017

Sky Way - машина на времето!

Sky Way - Поглед върху Sky Way, след 15 годишна пауза!В деня на първoто тестово изпитание на Юнибуса Sky Way, 21 април 2017, територията на демонстрационния център беше посетена от човека, който играе една от най-важните роли в историята на Струнния транспорт. 

Дмитрий Владимирович Терехин - един от първите големи инвеститори, които повярваха в перспективността на технологията на Юницкий. Именно той е осигурил финансиране за изграждането на полигона за изпитания в Озерах, където през 2001 г. беше реализирано първото поколение Струнен транспорт. Сумата, инвестирана от г-н Терехин тогава е 1,5 милиона долара. Освен това, Губернатора на Красноярска Област, генерал Александър Лебедь, инвестирал също повече от 300 хиляди долара от неговия губернаторски фонд.


По няколко причини сътрудничеството между Юницкий и Терехин е било прекъснато. За 15 години, бившите партньори не са имали никакъв контакт. Дмитрий Владимирович не се интересувал от съдбата на тази технология и не е знаел за резултатите, които междувременно е постигнал нейния автор. Ето защо, когато Анатолий Юницкий позвънил на г-н Терехин и го поканил да посети Минск, за да се запознае със сегашния етап от развитието на Струнния транспорт - за бизнесмена това било изненада.

"Това, което видях днес, разбира се - това е като машина на времето, подобно на сън ... Това е, аз имам чувството, че сме се разделили вчера и тогава общо взето, всичко беше на хартия - в проектните решения, в чертежите, в идеите. Днес вече съществената или основната част е въплътена. Това, разбира се, е много впечатляващо, меко казано"- коментира посещението си в демонстрационния център Sky Way, Дмитрий Владимирович.

По думите на Анатолий Юницкий, той никога не е забравял за подкрепата, която му оказал Дмитрий Терехин в трудния за него и за страната период от време, в който той е живял. "Чувствам благодарност към този човек - каза Генералния конструктор на Струнния транспорт Sky Way. Това, което беше направено благодарение на Дмитрий Владимирович и неговите пари, не беше загубено от мен, тъй като аз получих знание и опит, с които продължих по-нататък. Ако не бяха знанията и опита от първотото поколение в Озерах, нямаше да има четвърто поколение - това, което виждаме днес".

Срещата на бившите партньори беше не само наситена, но и много топла. Г-н Терехин беше впечатлен от това, което вижда и изрази увереност в това, че остава много малко време, когато Струнния транспорт SkyWay за превоз на пътници и товари ще се използва повсеместно. 

"Самата система има нови качества: информационни, транспортно-логистични и като цяло съдържа философията на живота - каза той в интервюто на информационната служба SkyWay. Аз вярвам в това и ще продължа да помагам с каквото мога отново".

На свой ред, Анатолий Эдуардович заяви за намерението си да увековечи приноса, внесен от Дмитрий Владимирович в развитието на Струнния транспорт, на Алеята на славата на инвеститорите в Sky Way. Тя ще се появи в ЕкоТехноПарка това лято.
Нашият девиз в компанията: 
"Строй Sky Way - Спасявай Планетата!"


Monday, May 15, 2017

Sky Way - Среща между Далай Лама и Анатолий Юницкий

Sky Way - Среща между Далай Лама и Анатолий Юницкий - случайност или закономерност?


В град Дхармшала, по инициатива на тибетския духовен водач Далай Лама XIV, се състоя среща с Генералния конструктор на Sky Way, Анатолий Юницкий. Това събитие е свързано с работата по въвеждане на транспортната система Sky Way в този град, където Негово Светейшество живее от 1959 г. насам.Самоличността на   Далай Лама, както и неговия религиозен и културен статут, направиха Дха-рмшала един от най-посещаваните градове в Индия, където повече от милион и половина туристи идват всяка година. Значителният приток на хора в населено място със сравнително малка площ и труден терен, води до сериозни логистични проблеми, които ръководството на щата възнамерява да реши с технологията Sky Way.


Относно планирания проект, по думите на министъра на градското развитие, г-н Судхир Шарма, първо ще бъде построено трасето с дължина 15 км, което ще бъде пуснато в експлоатация в рамките на следващите три години. "Дхармшала ще стане пионер във въвеждането на иновативни технологии", - добави той в интервю за индийски медии.

По време на срещата между Анатолий Юницкий и Далай Лама XIV беше проведено представяне на проекта за изграждане на пътища за Струнен транспорт Sky Way в града; Генералния конструктор разказа на Негово Светейшество за своята визия за бъдещото устройство на света, в който човекът и природата могат да съществуват в хармония един с друг, и транспортът ще престане да бъде проблем не само в Дхармшала, но навсякъде по света. Вижданията на изобретателя на Струнния транспорт са в унисон с мирогледа на духовния лидер на Тибет. Негово Светейшество пожела на Анатолий Юницкий успех в изпълнението на планираното и одобрил строителството на проекта.


Далай Лама XIV е широко известен с оптимистичното си отношение към науката и потенциала на нейното развитие; той активно действа в полза на опазването на околната среда и премахването на всички форми на насилие между хората. През 1989 г. за своите пацифистки и екологични идеи, той е удостоен с Нобеловата награда за мир.


Нашият девиз в компанията: 
"Строй Sky Way - Спасявай Планетата"


Sunday, May 14, 2017

Income with Yoonla Affiliate Program!

Как да печелите с партньорската програма на Yoonla?
С партньорската програма на Yoonlа можете да започнете да печелите веднага след като направите първите три стъпки от видео уроците на Yoonlа

Няма такса за участие в партньорската програма на YoonlаПлащат комисионни за всички продажби, които са направени чрез вашия линк. Можете да спечелете до 30% комисионни

Също така имате възможност да спечелете до 60% комисионна от продажбата на 3-те продукта на Yoonlа!
Всъщност с вашето присъединяване към Yoonlа вие не само спомагат за разпространението на техните продукти, но вие можете да получите възнаграждение за вашите усилия. Yoonlа проследява всички препратки и плаща най-високите комисионни за всеки клиент, който сте изпратили.


Колкото по-висок процент на реализация имате толкова повече пари ще спечелите. Уеб сайта и плановете на Yoonlа  генерират едни от най-високите нива на реализация в бранша. 

Продължителност на бисквитките.

Ако клиентът идва от вашия сайт до сайта на Yoonlа и не прави покупка, но се върне след шест месеца и направи покупка, то вие получавате кредит.

Как работи?

Yoonlа е усъвършенствала целия партньорски процес, за да гарантира лекота на използване, като същевременно е запазила изключително точното проследяване на филиалите. Процесът е както следва:
  1. Клиентът кликва върху афилейт линка на вашия сайт или в имейл.
  2. IP адреса на посетителите се записва и се поставя бисквитка в браузъра им за целите на проследяването.
  3. Посетителят преглежда сайта на Yoonlа  и може да реши да направи поръчка.
  4. Ако посетителя направи поръчка (поръчката не е необходимо да бъде направена по време на същата сесия на браузъра - бисквитките и IP адресите се съхраняват за неопределено време) поръчката ще бъде регистрирана като продажба за вас.
  5. След като Yoonlа  разгледа и одобри продажбата ще получите изплащане на комисионни.Това е! Вие изпращате клиенти на Yoonlа, тя ви изпраща пари!

Готови ли сте да се присъедините?

Регистрацията и конфгурацията на акаунта не е сложна. Може да започнете своя афилейт бизнес с Yoonlа за по-малко от пет минути.