Friday, November 6, 2015

Отзыв Sky Way Invest Group. Павел МаныловMonday, November 2, 2015

Sky Way - проект на 21 век


Sky Way - Глобален проект на XXI векSky Way - надземна транспортна система, в която движението е организирано с помощта на висящи релси. Скоростта на движение е до 500 kм / ч, и се контролира автоматично.

Sky Way - е възможност, която се случва веднъж на 100 години
Времето не стои на едно място и днес ние сме на прага на нова световна икономическа еволюция. Сега имате шанс да се превърнете в партньор и съсобственик на най-големия и най-глобалния проект на XXI век, чрез който бихте могли в близко бъдеще да живеете от лихвата на вашите акции в проекта.


Знаете ли, че инвестициите в компанията Apple са над 550 милиарда долара? Това означава, че ако вие или някой от вашето семейство преди 38 години е имал един малък дял в компанията, например от $ 8, то днес цената на вашите акциите щеше да бъде  на стойност $550 млн.  Как бихте се чувствали с такъв капитал? За информация и регистрация кликнете на логото