Friday, May 13, 2016

Високоскоростен транспорт


ТЕНОЛОГИЯТА НА SKY WAY ПОЗВОЛЯВА ДА СЕ ОРГАНИЗРАТ

  • Високоскоростен транспорт междуградски пътнически

  • Градски транспорт на пътници
  • Транспорт на всякакви товари на всякакви предприятия. В планините, горите и местата където земята е дълбоко замръзнала и на други трудно достъпни места!

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА И ПРОДАЖБАТА НА
SKY WAY ТЕХНОЛОГИЯТА
Е ПЛАНИРАНА ЗА МАЙ 2017 ГОДИНА

По време на представянето на ТЕХНОЛОГИЯТА SKY WAY ще бъдат подписани предварителни договори, споразумения и поръчки на стойност над 140 милиарда долара.

За тези, които искат да бъдат част от осъществяването на ИНОВАТИВНАТА ТЕХНОЛОГИЯ НА SKY WAY и да получават дивиденти след излизането на международната борса могат да се регистрират и закупят акции тук.

No comments:

Post a Comment