Tuesday, May 3, 2016

SkyWay, Новият транспорт, Президента Путин за природоподобни технологии 6,7 технологична структура

ИНВЕСТИРАЙТЕ В НОВИ ТРАНСПОРТНИ ТЕХНОЛОГИИ


Инвестирайте в новите технологии на бъдещето. SkyWay (Небесен път), или от научна гледна точка  — транспортно-инфраструктурен комплекс с въздушно релсова пътна структура. Наличието на ISIN-код повишава привлекателността на акциите на SkyWay за частни и квалифицирани инвеститори. ISIN кода е VGG322291094?

Научете повече за проекта тук:No comments:

Post a Comment