Wednesday, May 11, 2016

EкoТехноПарк SkyWayКакво EкoТехноПарк SkyWayЭкоТехноПарк SkyWay

EкoТехноПарк - действуващ промишлен образец на технологиите на бъдат Sky Way. В него ще бъдат представени на тестови участъци три вида транспортни и инфраструктурни системи:

  • градски - със скорост до 150 км/ч и капацитет до 25 хиляди пътници/час, дължина на учасъка 1 км;
  • товар - обем на трафика до 100 милиона тона/годишно, дължина на участъка 1 км;
  • междуградски с висока скорост -  скорост до 450 км/ч и капацитет до 250 хиляди пътници/ден, с дължина на участъка от 15 км

No comments:

Post a Comment