Wednesday, July 6, 2016

TRANSNET ОБЕДИНЯВА СВЕТА!

Проектът Юницки - бъдещето на нашата планета!Невероятно! Много хора казват, че това е една приказка, една утопия,  фантазия на един луд!  Лично аз наистина искам да вярвам в тази приказка! Искам да се сбъдне! Ако има нещо, за което човек може да мечтае - то е за нещо такова! Нов живот, невероятни възможности, които са отворени за човечеството!

Аз съм лаик в тази тема, но проектът Юницки е бъдещето на нашата планета. Изхвърлете всички съмнения относно този проект, тъй като той вече е реалност. В Беларус вече е изграден демонстрационен център за изпитване, сертификация и демонстрация на технологиите на Sky Way за клиенти, целия свят, които чакат. За повече информация:Юницки - документален филм "В небо на колесе", 1989 г.

No comments:

Post a Comment