Thursday, October 6, 2016

Sky Way - възможност за дялово участие и пожизнен доход

ТОВА НЕ Е ФАНТАЗИЯ, ТОВА Е РЕАЛНОСТ!Проект, признат от експертен съвет към Министерството на транспорта на Руската Федерация - Sky Way.

Проект с огромен потенциал в глобалния пазар на транспорта и инфраструктурата.
Днес всеки има шанс да получи дялово участие в транс-континентална международна корпорация с перспектива за покритие на 50% от световния пазар на транспортните услуги.

ВЪЗМОЖНОСТ, ВЕДНАЖ НА 100 ГОДИНИ!

Април 2015 - Начало на строителството на а в Беларус.
Май 2016 - Старта на адресен проект в Австралия.
Септември 2016 - Презентация на Струнната Технология на Юницкий на InnoTrans в Берлин - най-голямото международно изложение в сферата на транспорта.
Октомври 2016 - демонстрация на лекия транспорт за разходка и туризъм и на градския транспорт.
2017 - демонстрация на високо-скоростен транспорт и транспорт за превоз на товари.

Днес, инвестиции, които са достъпни само за големите инвеститори, са на разположение за Вас.

Запозанайте се със Sky Way:

Линк за регистрация: 


No comments:

Post a Comment