Thursday, November 10, 2016

Международно изложение "Транспортът на Русия"

SkyWay на 10-то Международно изложение "Транспортът на Русия"!
Изложението ще се проведе от 30.11 до 02.12.2016 в Москва.
Очаква се присъствието на членове на Руската федерация, на Министерството на транспорта на Руската федерация, ръководители на чуждестранни министерства и ведомства, лидери на най-големите руски и чуждестранни компании, работещи в областта на транспорта и свързаните с тях индустрии, както и други официални лица. Непосредствено участие в изложението ще вземат представители на фонда SWIG (Sky Way Invest Group).

Участниците в "Транспортът на Русия" в т.ч. и Струнната Tехнология на Юницкий, ще демонстрират напредъка на най-важните проекти в областта на железопътния, автомобилния, въздушния, морския и речния транспорт.Основните цели на изложението са:
  • Демонстрация на иновативни разработки в областта на транспорта и инфраструктурни проекти, съдействие за финансиране на проекти в транспортния сектор;
  • Съдействие за създаването и развитието на междурегионални и междусекторни партньорски връзки за насърчаване на интеграцията на руския транспорт в международната транспортна система;

Изложението има за цел да представи на правителството на Руската федерация резултатите от работата в транспортния сектор за годината и да гарантира диалога между бизнеса и правителството за съвместно решение на задачите, стоящи пред транспортния комплекс на Руската федерация.

Подробности четете на официалния сайт на мероприятието: http://transweek.ru/2016/ru/


Ако желаете да започнете с инвестиции по-ниски от $100 регистрирайте се SWIG.No comments:

Post a Comment