Tuesday, November 8, 2016

SkyWay - тестване на юнибайка в ЕкоТехноПарка

Тестове на шасито на Юнибайка


В цеховете на опитно-експерименталната производствена база на SkyWay успешно се провеждат тестове на шасито на юнибайка. В конструкцията са интегрирани елементите на окачването, автоматичната система за управление, енерго-захранването, кондиционирането, съхранението на енергията, инвертори. По време на тестовете се изследват възможностите на техниката от гледна точка на нейната способност да осигури необходимата производителност по време на потегляне, ускорение, спиране и позициониране.

Също така обект на изследването е характера на въздействието върху ходовата част при натоварването от корпуса и пътниците, качеството на сцеплението между колело и релса, а също и нивото на шума, произвеждан по време на движение.

Комплексът от експерименти, проведени в цеховете, потвърдиха готовността на оборудването за полеви тестове; инженерно-конструкторските изчисления напълно са потвърдени. Въздействието върху шасито на такива фактори като климатични условия, габарити на превозното средство и плавност на движение ще бъде проучено директно на територията ЕкоТехноПарка, когато пълно-мащабните промишлени образци бъдат установени на струнните релси. Съгласно плана, движението на юнибайка на SkyWay по тестовите трасета ще започне преди края на този месец.
Ако желаете да започнете с инвестиции по-ниски от $100 регистрирайте се SWIG.

No comments:

Post a Comment