Thursday, February 9, 2017

ЕкоФест 2017

  Какво ще видят посетителите на ЕкоФест 2017


SkyWay обяви дата на ЕкоФест 2017. Събитието ще се проведе на 01 юли 2017!


Предлагам на Вашето внимание интервюто с Алберт Владимирович Голуябенко - главен конструктор на Проектната организация SkyWay, който коментира строителните работи по изграждането на транспортните системи в ЕкоТехноПарка за:  лекия градски, градския и междуградски/ високоскоростен и товарния комплекси SkyWay.

По време на разговора, вие ще разберете какви са актуалните задачи пред екипа на проекта, как ще бъдат реализирани основните инженерни решения на технологията SkyWay по отношение на пътната структурата и подвижния състав, както и планирането на движение на струнния транспорт по всички участъци.
В момента върви събирането на предварителни заявки за участие в ЕкоФест 2017. Вие можете да оставите заявка на адрес: http://festival.rsw-systems.com 

No comments:

Post a Comment