Friday, April 21, 2017

Най-печелившата инвестиция на 21 Век!


Защо Sky Way?


Интелектуална собственост, оценена на външния пазар от независими експерти в повече от 400,000,000,000 долара (за авторски права, патенти, промишлени образци, търговски марки - разчет на потенциалния обхват на пазара и потенциалния социално-икономическия ефект от успешното изпълнение на проекта) - WIPO, Световна организация за интелектуална собственост.

Начело на проекта Струнен транспорт е човек със световна известност, уважаван инженер и блестящ изобретател, честен и открит ръководител, едновременно опитен бизнесмен с няколко висши образования, Генерален директор, Генерален конструктор на "Струнни технологии", Анатолий Эдуардович Юницкий.

Сега по-отблизо ще узнаем защо хората инвестират в тази технология. За по-добро разбиране, предимствата на Група компании Sky Way са описани в отделни групи.

📌 Юридически компонент:
- Надеждна защита на акционерите (на техните данни в регистъра);
- Мощна колегия от адвокати, които защитават репутацията на компанията и нейните интереси;
- Наличие на договори, сертификати, извлечения от регистри, тяхното архивиране;
- Консултация и отговори на въпроси от правен характер;
- Създаване на фирми в няколко страни, като се вземат предвид правните особености на всяка страна.

📌 Технически компонент:
- 40-годишна разработка, тестване на технологията Струнен транспорт;
- Цялостно представяне на техническата част в монография "100 въпроса - 100 отговора" (свободен достъп);
- Професионално Конструкторско бюро с голям опит и добри практики;
- Безопасност, икономичност, екология, приложимост;
- Наличие на собствени производствени мощности и постоянно мащабиране на производството;
- Уникалност и комплексно решение (създаване на нова инфраструктура)

📌 Организационен компонент:
- Адекватно и компетентно ръководство, спазващо обещанията си;
- Грамотно построена структурна схема на организацията, от юридическа гледна точка;
- Разделяне на дейностите по инвестиции и строителство;
- Ясно формулиране на целите пред партньорски фондове, утвърдена схема на паричните потоци за своевременно финансиране на EкоТехноПарка;
- Поетапно сертифициране и способност да се работи в съкратени срокове;
- Установяване на контакти със съответните правителствени и търговски дружества за допълнително съвместно сътрудничество;
- Диверсификация на риска, чрез въвеждане на система за народно финансиране, краудинвестинг;

📌 Икономически и финансов компонент:
- Икономии и рационализации на разходите на компанията, осъществявани под ръководството на Генералния директор;
- Поддържане на открита дейност, предоставяне на еднократни годишни финансови отчети;
- Наличие на финансов план, определени етапи на изграждане, свободен достъп до инвестиционния меморандум;
- Постоянната работа по адресни проекти за най-бързото и ефективно покритие на пазара;
- Възможност за всеки да закупи минимален пакет облигации (акции) на стойност $50 ( в RSW Systems );
- Предполагаеми високи дивиденти след излизане на компанията на международния пазар, старта на адресни проекти и получаване на висока нетна печалба;
- Планирана подготка за излизане на пазара на инвестиции, постоянен мониторинг на съвременните тенденции на пазара за инвестиции;
- Повишен интерес и търсене на технологията, според нейното популяризиране;
- Подписване на Договори за намерения за реализация на специфични адресни проекти;
- Предполагаема висока венчърна капитализация на проекта, благоприятни условия за акционерите, потенциален експлозивен ръст на стойността на активите;
- Акциите на основната компания ще носят печалба от всички съществуващи адресни проекти по целия свят;

📌 Информационен компонент:
- Провеждане на технически, новинарски, икономически, финансови вебинари за всички (същите достъпни на запис);
- Открити презентации в Русия и в чужбина, онлайн излъчване, ежедневна работа в регионите;
- Поддръжка и онлайн консултации, помощ при решаването на технически проблеми;
- Осигуряване на всички инструменти за популяризиране на проекта;
- Фото и видео доклади, представени на акционерите (документален филм "В небо на колесе" и книга "Юницкого небесные дороги";
- Провеждане на презентации на повече от 10 езика;
- Бюлетин по електронна поща и под формата на текстови СМС-съобщения;
- Осигуряване на личен консултант на всеки акционер;
- Проектът присъства в крупни печатни издания и по телевизии;
- Открит достъп към всички официални представители и говорители на компанията;

📌 Социален компонент:
- Решение на проблема със задръстванията по пътищата, намаляване на смъртността, инвалидността;
- Намаляване на времето, прекарано на движение;
- Създаване на подходящи условия за живот в екологична среда;
- Намаляване на разходите за жилища, растеж на БВП, създаване на нови работни места, усвояване на нови територии;
- Пробуждане на съзнанието, потенциално извеждане на промишленото производство извън Земята (в Космоса, по програма "Общопланетно Транспортно Средство);

📌 Външна подкрепа:
- Международно признание на технология (ООН, изследователски клъстери и асоциации, Съюз на космонавтите и много други);
- Поддръжка от Президента на Беларус, Губернатори на Руската федерация, Търговската камара на Обединените арабски емирства, висшето ръководството на чужди държави;
- Признаване от Министерството на транспорта на Руската федерация като иновативна технология;
- Успешно представяне на редица международни изложения в областtа на транспорта и инфраструктурата - InnoTrans 2016 в Берлин; Транспортът на Русия 2016 в Москва; RailwayTech 2017 в Индонезия и др., предизвикали огромен интерес от страна на обществото;
- Sky Way се подкрепя от олимпийски шампиони, лекари, професори, Губернатори, добре известни финансови анализатори и търговци, шампион -рекордьор в книгата на Гинес, творчески колективи, народни артисти, шампиони на Европа, писатели, Ректори на университети и много други известни хора.

📌 Информация:
- В момента компанията Sky Wаy няма аналог по капитализация след 10 години; 
- Постоянно нараства броя на акционерите, на големите инвеститори;
- Ние работим с най-консервативния, необходим, популярен, доходоносен пазар на транспортни услуги с огромен потенциал;
- Акционерният капитал ще бъде в състояние да се създаде удобна среда за инвестиции за нашите деца и внуци;
Компанията ясно и последователно върви към своята цел - капитализиране на активите си и излизане на световния пазар.

На този етап все още всеки може да получи дял, купувайки пакет/и акции в този, безспорно обещаващ проект.

Повече от 1 000 000 души по цял свят проявяват интерес и поддържат проекта Sky Way! Повече от 200 000 активни акционери от 230 страни инвестират в иновационната Струнна Технология на Юницкий!

НЕ ОСТАВАЙТЕ В СТРАНИ и няма да съжалявате.
Научете повече за Струнната технология на Юницкий.

И НАПРАВЕТЕ СВОЯ ИЗБОР СЕГА!

«То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сейчас можно купить за несколько тысяч рублей» 
( Анатолий Э.Юницкий )

Нашият девиз в компанията: 
" Строй Sky Way - Спасявай Планетата "


No comments:

Post a Comment