Saturday, April 22, 2017

Richmond Berks увеличи процента на инвестициите в BTC


Лихвеният процент на BTC се увеличи до 1,8% (2,8% с boosters)Наскоро компанията Richmond Berks показа значителен ръст на печалба за първото тримесечие на 2017г. В резултат на това лихвеният процент по RBD се увеличи до 1.7%. Постоянно.


Тъй като Bitcoin е гъвкава валута и е свързана с по-ниски разходи, изчислителната техника е малко по-различна при него. Ето защо лихвеният процент за депозитите в Bitcoin бе увеличен до 1.8%. Постоянно също. 

Ако желаете можете временно да увеличите своя процент в Bitcoin до 2-2,8% на ден. За целта проверете раздела за бустери в магазина за повече информация.

Кликнете върху банера за регистрация

No comments:

Post a Comment