Thursday, April 20, 2017

Sky Way - Сертификат за съответствие!


Sky Way вече може самостоятелно да извършва комплексно управление на цялата строителна дейностМинистерството на архитектура и строителство на Беларус е издало сертификат за съответствие на условията на трета категория под номер 0001906-IN на ЗАО "Струнни технологии", с правото да изпълнява функции на клиента, строителя, предоставянето на инженерни услуги и технически надзор по време на строителството на обекти от първи до четвърти клас на сложност.

Получено е също и допълнение към сертификата за съответствие под номер 0001861-PR втора категория, издаден през септември 2016 г., с правото да разработва определени части на проектната документация за строителство на проекти от първа до четвърта степен на сложност. По този начин се разширява списъка с теми, по които нашата компания може самостоятелно да разработва проектно-сметна документация.

И двата документа са издадени за срок от пет години. 
Какво означава всичко това за развитието на проекта? 
ЗАО "Струнни технологии" вече може самостоятелно да извършва комплексно управление на цялата строителна дейност, т.е. да изпълнява функции на клиента и на разработчика - при това, не само на строителство и въвеждане в експлоатация на ЕкоТехноПарка SkyWay в Беларус. Особено важно се явява правото да извършва технически надзор на всички видове общо-строителни и специални дейности по изграждането на проекта. Това позволява оптимизиране на разходите за изпълнение на проекта чрез увеличаване на списъка на дейностите, извършвани от самата фирма, без да има необходимост от подизпълнители.

Нашият девиз в компанията: 
"Строй Sky Way - Спасявай Планетата"


No comments:

Post a Comment