Tuesday, April 25, 2017

Sky Way-уникален феномен!

Sky Way - Комплексно решение! 


Това е един наистина уникален, глобален, екологичен и икономически обединяващ феномен!

Какво е необходимо на човек, на семейството му и на обществото като цяло, за да живее комфортно? 
🌟 Качество на храните.
🌟 Жилище.
🌟 Транспорт.
🌟 Екология.
🌟 Средства за комуникация и връзка.
🌟 Електричество.
🌟 Финанси.
🌟 Приходи.
🌟 Любимо занимание, с неограничен потенциал за развитие (заетост по призвание, бизнес, изкуство, наука, хоби, общественополезен труд, самостоятелно развитие ...).
🍅 Храна - както се оказа, SkyWay решава този проблем, чрез разработване на уникални оранжерии, плодороден хумус, зеленчуци и плодове с висока хранителна стойност, овощни градини, земеделие и т.н., в неограничен обем за вътрешния пазар и за износ;
Жилище - SkyWay има свои собствени строителни ресурси и своя собствена технология и база за изграждане на енергийно ефективни, евтини самостоятелни частни "къщи на 3-то хилядолетие";
🚄 Транспорт - SkyWay няма конкуренция в тази област по безопасността и ефикасността, както и всички други параметри;
🎄 Екология - Всички направления, по които работи Sky Way, са екологично чисти, природно и ресурсно ориентирани;
Комуникационна техника - Струнните релси на SkyWay включват в себе си оптичен кабел и всякакви други средства за комуникация;
💡 Електроенергия - Системата SkyWay е в състояние да произвежда енергия от възобновяеми източници не само за собствените си нужди, но също така и да захранва други странични потребители;
💰 Финанси - Компанията SkyWay предвижда и в момента се работи по създаването на собствена платежна система, както и надеждна, сигурна и ликвидна криптовалута;
💵 Приходи - SkyWay дава възможност да бъдат получавани неограничени доходи за поколения напред, включително: 
на този етап - от МЛМ компонент; по-нататък от продажба на акции, дивиденти, криптовалута, от адресни проекти на различни континенти и други проекти на Юницкий;
📌 Заетост - SkyWay създава много работни места в различни сектори и региони по света; тези, които инвестират в настоящите венчърни етапи, в последствие ще получат сериозно финансово благополучие. И много от тях ще бъдат в състояние да създадат не само удобен и комфортен начин на живот за себе си и своите близки, но при желание, да започнат свой собствен бизнес.

Уважаеми Партньори, нашите съвместни усилия са залог за подкрепата на проекта Sky Way и това, да направим всичко необходимо така, че светът да се преобрази, а изобилието и хармонията във всички сфери на живота да се превърнат в неразделна част от него.

Нашият девиз в компанията: 
"Строй Sky Way - Спасявай Планетата"


No comments:

Post a Comment