Thursday, April 27, 2017

Sky Way - Разширяване на ЕкоТехноПарка

Sky Way - нови територии за високоскоростното трасе!


Успешно премина заседанието на работна група по координация на контрола върху предоставяне на земя в района на област Минск, Беларус. На срещата бяха разгледани материали по доказване потребността от нови участъци за ЗАО "Струнни технологии". Резултатът е положителен - предоставени нови площи за тестово-изпитателния център на технологията Sky Way.

За изграждането на високоскоростно релсово-струнно трасе за демонстрационни и оперативни цели, в полза на ЕкоТехноПарк е предоставен допълнителен участък земя за постоянно ползване, в размер на 6.13 хектара. Освен това, за временно използване на земя е предоставен участък, в размер от 19.64 хектара.


Поетапното разширяване се осъществява в съответствие с планираното развитие на технологията и все по-нарастващите нужди от демонстрационни площадки. На трасето за градски транспорт, при условия на първа фаза от монтажа на конструкцията на струнните релси (в момента функционира само корпуса на релсите), вече се провеждат изпитания в закрит режим на подвижния състав за обществения транспорт. 

Бяха публикувани първите снимки на подвижния състав за градски пътнически транспорт, Юнибус. Тези, които присъстваха по време на тестовите изпитания, можаха лично да се убедят в надеждността на системата и нейната висока устойчивост против разрушение.Нашият девиз в компанията: 
"Строй Sky Way - Спасявай Планетата"

No comments:

Post a Comment