Friday, April 28, 2017

С какви темпове се развива компанията SkyWay?

Направления, в които компания Sky Way работи паралелно
 Група компании Sky Way осъществява своята дейност по много направления паралелно.

Това включва:
  • Строителството на тестово-демонстрационния център ЕкоТехноПарк (начало - август 2015 г.), включващо 15 етапа на развитие на проекта, 8 от които са завършени);
  • Конструкторско бюро за разработка и производство на промишлени образци за различните видове Струнен транспорт - Юнибайк, Юнибус, Юникар ( на 29 ноември 2016 беше демонстриран Юнибайк в движение; на 26 април 2017- Юнибус в движение);
  • Работа по сертфициране на Струнния транспорт, съгласувана със съответните държавни институции ( процеса трае няколко месеца - стартира през октомври 2016 и ще завърши в края на май 2017)
  • Усвояване на нови производствени мощности и оборудване със съвременна техника за мащабирано производство на подвижния състав;
  • Организиране на посещения в ЕкоТехноПарка на официални делегации от различни държави, провеждане на срещи и разговори с потенциални партньори и инвеститори, подписване на споразумения за сътрудничество и договори по конкретни адресни проекти;
  • Изготвяне на технико-икономическа документация по съществуващи вече адресни проекти - в Беларус, Индия, Турция, Обединени Арабски Емирства ... ;
  • Работа, свързана със строителството на още четири тестово-демонстрационни центрове за сертификация (ЕкоТехноПарк) в различни държави, които активно сътрудничат с компания Sky Way - Австралия, Индия, ОАЕ, Словакия;
  • Участие на компанията Sky Way в редица международни изложения по иновации в сферата на транспорт и инфраструктура, с цел популяризиране на Струнната технология; 

И МНОГО ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО КОМПАНИЯТА НЕ ПУБЛИКУВА ИНФОРМАЦИЯ В ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО ПО РАЗБИРАЕМИ ПРИЧИНИ!

Имайки предвид всичко това: НЕУМЕСТНО и НЕСЕРИОЗНО е, дейността на компанията Sky Way да бъде окачествявана като: 
"Колко години се доказват? Все още са на ниво ще..."


No comments:

Post a Comment