Monday, May 1, 2017

Sky Way - услугата Stampery в личния канинет


Kак да използваме услугата Stampery в личния канинет


Използването на Блокчейн в Sky Way носи експериментален характер и НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО за всички - можете да прибегнете до неговото използване по желание! 

В раздел "Сертификати" на личния кабинет е възможно да поръчате сертификат, в който са отразени определен набор от данни. Обновеният набор от функции на кабинета Ви позволява да получите не само сертификат на хартиен носител, но и неговата електронна версия. Електронната версия на документа може да бъде заверена чрез използване на услугата Stampery .
  • За да заверите електронната версия на сертификата, трябва да изберете съответната опция в раздел "Сертификати" в личния кабинет   • Процедурата по заверка е в автоматичен режим и може да отнеме известно време. 
  • След завършване на процедурата по заверката, Вие ще получите код за проверка на съответствие на параметрите на заверения документ от подателя (Hash). 
  • С помоща на този код Вие можете във всеки момент да потвърдите правото на собственост на сертификата, съществуването му в определен момент във времето и неговата цялост (доказателство на това, че данните не са били променени).
Блокчейн е изграден в съответствие с определени правила на верига от генерирани блокове сделки. В дадения случай, такива вериги са двете бази данни, Bitcoin и Ethereum. С тяхна помощ се фиксират данните в сертификата и се записват в цифров вид. Група от последователни операции в базата данни определят "транзакция по заверка" като завършена. Актуалната информация не се съхранява на един сървър, а се разпределя по цялата мрежата и се съхранява от всеки участник в обмена на данни. Когато един човек направи промени, те незабавно се записват и съхраняват в устройствата на всички участници.


Ако желаете да започнете с инвестиции по-ниски от $100 регистрирайте се SWIG.

Нашият девиз в компанията: 
"Строй Sky Way - Спасявай Планетата"


No comments:

Post a Comment