Monday, May 1, 2017

Sky Way - в света на иновациите!

Внедряване на Блокчейн-приложение Stampery!SkyWay компанията предоставя възможност за дигитална (цифрова) заверка на документи, с помощта на Блокчейн технологията. Иновацията е с експериментален характер и не е задължителна за всички, т.е. може да се използва по желание.

Дигиталната заверка (проста форма на "умен договор") се осъществява чрез специална услуга Stampery
Stampery е услуга, която ви позволява автоматично да заверите документ, представен в електронен формат. Stampery бързо набира популярност в целия свят: той ви позволява да създавате постоянни и проверяеми документи на блокчейните на Bitcoin и Ethereum Classic.
Услугата вече е успешно интегрирана в софтуерната компания Microsoft, в програмния пакет Office, което бе съобщено на интернет страницата на дружеството. Блокчейн се прилага активно и в евразийския регион. 

Широк отзвук предизвика изявлението на министър-председателя на Русия, по време на инвестиционния форум в Сочи - 2017 г. Дмитрий Медведев заяви, че "много от бизнес процесите и много от социалните медии ще бъдат организирани на принципите на Блокчейн". Александър Лукашенко определи курса за използване в Беларус "за всичко, което се реализира в сферата на високите технологии: изкуствен интелект, допълнителна реалност, безпилотни превозни средства, Блокчейн технологии и дигитална валута".

Повече информация ще намерите на тук:Нашият девиз в компанията: 
"Строй Sky Way - Спасявай Планетата "

No comments:

Post a Comment