Thursday, May 4, 2017

Проекти на Sky Way за Гусиноозерской ГРЭС!


Бизнес план за изграждане на  Sky Way в Република БурятияЗа първи път публикуваме протокола от заседанието при ръководството на Република Бурятия, Русия, на която присъстваха служители на ЗАО "Струнни технологии". Наред с другите неща, протокола съдържа и препоръката на ЗАО "Струнни технологии" - съвместно с Гусиноозерской ГРЭС и ООО "Угольный разрез", Република Бурятия, Бичурский район, с.Окино-Ключи, да бъде съставен бизнес план за изграждане на иновативен вид транспорт Sky Way за доставка на въглища от мините в Бурятия до Гусиноозерската електроцентрала.


Ръководител на Република Бурятия е Алексей Цыденов - виден и активен поддръжник на развитието на иновативни решения за транспортната индустрия. Именно под негово ръководство, Експертния съвет за подобряване иновативността на обществените поръчки при Министерството на транспорта на Русия отбеляза перспективите и подкрепи технологията с използването на пътна инфраструктура, разположена на анкерни опори.

Алексей Цыденов вярва, че "в Бурятия трябва да се генерира заетост, да се разработват залежи от природни изкопаеми, да бъде включена дейност в транспортната инфраструктура и туристическия сектор." Вероятно, имайки добър набор от бизнес контакти и опит, ръководителя на Републиката незабавно обърна внимание на развитието на сътрудничеството с ЗАО "Струнни технологии".

По интересен начин се формира тенденция в активен интерес към Струнната технология от будистки региони (будизъм - основната религия на Бурятия), тъй като Sky Way успешно работи по две направления в Индия. В щата Джаркханд е подписано тристранно споразумение за инвестиции и началото на търговската експлоатация на проекта е планирано за 2020 г., годината на Белия Метален Плъх по източния календар. Вторият проект се подготвя в щата Химачал Прадеш, където се разглежда възможността за изграждане на транспортна мрежа в рамките на държавната програма "Интелигентни градове", включително и на път до резиденцията на Далай Лама.

В отдела на Адресни проекти при ЗАО "Струнни технологии" бяха подготвени два проекта (с пред-проектни проучвания) за доставка на въглища от две въглищни мини, както и концепцията по производство на хумус на базата на Гусиноозерской ГРЭС. Документите вече са изпратени до Министерството на промишлеността и търговията на Република Бурятия за разглеждане.Нашият девиз в компанията: 
"Строй Sky Way - Спасявай Планетата"

No comments:

Post a Comment