Tuesday, May 23, 2017

Sky Way със световно признание като иноватор!

Sky Way в регистъра "Иновация на годината"Sky Way получи Сертификат за съответствие на изискванията едновременно по три международни стандарта!

Компания ЗАО "Струнни технологии" е сертифицирана по международните стандарти за оценка INC 210, NESTI и МСФО. Сертификатът за съответствие е получен в Русия, в системата за доброволно сертифициране на Федералната агенция за техническо регулиране и метрология - "Иновация на годината" (регистрационен номер ROSS RU.31516.04ИЖВ0).


Като резултат от сертификацията, компания ЗАО "Струнни технологии" е включена в регистъра "Иновация на годината".

В същото време, в ЕкоТехноПарк SkyWay в пълен ход върви изграждането на двете градски, товарната и високоскоростната магистрали, както и инфраструктурните обекти на центъра за демонстрация и сертификация. Паралелно се развиват както ЕкоТехноПарка, така и достиженията по сертифициране на компанията, и вече на 1 юли ще се състои фестивал и публично представяне на транспортните решения на Sky Way.
Нашият девиз в компанията: 
"Строй Sky Way - Спасявай Планетата"No comments:

Post a Comment