Friday, May 12, 2017

Sky Way - подписване на Меморандум!


Sky Way - Исторически момент: видео репортаж от подписването на Меморандум за разбирателство!


Изключителни кадри, в момента на подписване на Меморандум за разбирателство между индийския щат Химачал Прадеш и SkyWay

Събитието се проведе в рамките на сътрудничеството между страните, целта на които се явява изграждането на транспортна сиатема по технология SkyWay в град Дхармшала. Съгласно заявлението на министъра на градското развитие на щата, г-н Судхир Шарма, първата фаза на съоръжението ще бъде въведена в експлоатация в рамките на следващите три години. 

"Дхармшала, - допълни министъра - ще се превърне в пионер във въвеждането на иновативни технологии и като цяло първият град в страната, където стойността за пътуване по новата линия ще бъде много достъпна. За реализация на проекта с дължина на маршрута от 15 км, в Дхармшала са предвидени два етапа: на първият етап ще бъде построено 8-километрово надземно трасе от естакаден тип, а на втория етап ще бъде построена останалата част от линията".

SkyWay в Индия: подписване на меморандумаИ още един чудесен репортаж на Алексей Суходоев от изложението  Smart Cities India! За информация и регистрация кликнете втрху логотоНашият девиз в компанията: 
"Строй Sky Way - Спасявай Планетата"

No comments:

Post a Comment