Sunday, June 18, 2017

Sky Way - Настояще и Бъдеще!

Sky Way - уникално техническо решение, което няма алтернатива!


Предимствата на Sky Way са представени в цялото разнообразие от конструкторски, технологични ноу-хау и патентовани инженерни решения, които са съставна част на Фонда на интелектуалната собственост на Юницкий (създаден от него в продължение на много години усилена работа, от 1977 г. насам). 

Изключителните права на интелектуална собственост на Юницкий по технологиите Sky Way са оценени от независими международни експерти на повече от $400 милиарда, които през 2013 г. са внесени в уставния капитал на компанията.

Въз основа на оценката на интелектуалната собственост, компанията издаде съответния брой дялове /акции, в размер на 1 акция = 1 $ USA. Това означава, че само интелектуалната собственост на компанията вече е на стойност $400 милиарда (съответно 400 милиарда дяла /акции). Да речем, днес компанията придобива завод - тогава стойността вече е $400 млрд + цената на завода; след време се изграждат 5-10 адресни проекта, тогава стойността на компанията е равна съответно на $400 милиарда + завода + 5-10 адресни проекта и т.н., във възходяща градация.


Общият смисъл е, че компанията ВЕЧЕ е на стойност $400 млрд (само една интелектуална собственост). Но сама по себе си интелектуалната собственост, без практическа и физическа реализация на технологията Sky Way ( с действащи трасета, станции, превозни средства, автоматизация на процесите и други елементи на системата), не е в състояние да разкрие своя пълен потенциал и съответния интерес ( завладяване на световния пазар на транспортни услуги ). 

С други думи - "Покажете, че вашата интелектуална собственост работи на практика, а ние определено ще купим технологията!". При това, всички ще купят: и държави, и едрия бизнес, както и всички останали, заинтересували в най-екологично чист, евтин (във всяко отношение) и ефективен транспорт.

Ето, с това вече е ангажирана компанията - завършването на ЕкоТехноПарка, за да докаже на физически план, че Sky Way е наистина уникална технология с огромен потенциал, който може бързо да реши много неразрешими (и дори практически невъзможни за други съществуващи видове транспорт) проблеми.

Тук вече въпросът за това: 1 дял/акция ще струва минимум $1 - практически отпада. След като веднаж света се увери, че всички разработки на Фонда за интелектуална собственост на Юницкий са въплътени в реалността и продължават да се усъвършенстват и развиват - компанията почти мълниеносно ще спечели огромен дял от световната транспортната индустрия.

И не трябва да забравяме, че сред разработките на компанията не е само транспортната система, но също така и други уникални и необходими за човечеството решения като цяло! Това са линейни градове, автономни еко-къщи, агро-био-технологии, свои собствени финансови инструменти (крипто-валута, платежна система) и много други интересни и перспективни направления. Sky Way - това е един надигащ се гигант, с който в близко бъдеще ще започнат да сътрудничат много други лидери на различни индустрии.

Както казва Михаил А. Орлов (професор и доктор на науките, съосновател и научен директор на MTRIZ Academy): 

"Sky Way - това е уникално техническо решение, което няма алтернатива! Инженерните възможности, интелектуалния потенциал, идейния потенциал са огромни! Колосални! Sky Way вече е създаден, но е невъзможно да бъде повторен".


Нашият девиз в компанията: 
"Строй Sky Way - Спасявай Планетата"

No comments:

Post a Comment