Tuesday, July 11, 2017

Sky Way -зелени покриви на сгради!!

Sky Way - ЕкоТехноПарк: зелени покриви на сгради!!


По време на ЕкоФеста, който се проведе на 01 юли 2017 в Марьина Горка, в допълнение към вдъхновяващата демонстрация на подвижния състав на транспорта на бъдещето и дългоочакваното общуване с единомишленици, гостите имаха възможността да се насладят на аромата на цъфналите градини не само в ЕкоТехноПарка Sky Way, но също така и върху покривите на анкерните опори и къщата за гости.


Първоначално технология Sky Way е разработена от Анатолий Юницкий с цел да се подобри качеството на човешкия живот чрез по-здравословна околна среда. Генералнияt конструктор е започнал да обръща особено внимание на този аспект на Струнния транспорт още преди 25-30 години, след екологичната катастрофа в Чернобил, при която загива неговата малка Родина - село Крюки, който се намира на 7 км от Чернобил. Именно тогава, във връзка с нарастващия дефицит на градска земя и напрегната екологична среда в градовете, прогресивно мислещи хора стигат до идеята за използване на покривите на сгради, подземни и полуподземни гаражи, платформи и други изкуствено създадени архитектурно-ландшафтни обекти, за засяване на много зеленина и други елементи на благоустройство.За съжаление, през последните години процеса на разширяване на зоните със зелени площи е по-бавен от темповете, с които градското население се увеличава, което води до значително намаление на възможността за предоставяне на такива зелени обществени места за жителите на градовете. Според замисъла на създателя на Sky Way, зелените покриви трябва да повишат стандарта на живот и да подобрят здравето на човека, да превърнат враждебната градска среда в уютна и близка до естествените природни условия.

През септември миналата година беше озеленен покрива на транспортно-логистичния център Sky Way. Този инфраструктурен възел, в съчетание с първата анкерна опора, стана напълно зелен - нито един квадратен метър от плодородна земя не е бил взет от природата. През май тази година зелен стана и покрива на къщата за гости. Също така беше успешно завършено озеленяването на втората анкерна опора и множество други опори в другите участъци на трасетата в ЕкоТехноПарка. За периода 2016-2017 г., ЗАО "Струнни технологии" реализира общо три проекта за озеленяване на покриви на жилищни и промишлени сгради, на обща площ от 236 m2. Като допълнение към използването на съществуващия вече опит, идва и положителния резултат от собствената работа: в сътрудничество с научни предприятия към Националната академия на Науките, компанията разработи специален състав на почва  "Юнисойл" за озеленяване на покриви; получи Техническите условия за нея и проведе регистрация на структурата на почвата по Държавен стандарт на Република Беларус. Това означава, че компанията ЗАО "Струнни технологии" има право да продава тази специална плодородна почва на територията на Република Беларус. 

Паралелно бяха усвоени няколко дейности в тази област: в допълнение към озеленяването на покриви на жилищни, промишлени и офис сгради, Анатолий Юницкий разработи и технологии за използването на слой  почва, с дебелина няколко метра, вместо бетон, което значително намалява  разходите за изграждането им, тъй като при всяка опора ще бъдат икономисани стотици кубически метра армиран бетон, използван като баласт. И това "просто" решение предполага спестяване на около 100 хиляди долара на всяка такава опора и на всяка пътна станция към нея. По този начин, ЗАО "Струнни технологии" първо и напълно самостоятелно реализира проект за озеленяване на покриви в много по-кратки срокове и  много по-ефективно от всички конкуренти и в момента е изключителен собственик на една наистина уникална технология. Това, което някога беше немислимо, или най-малкото странно, постепенно навлиза в живота ни, като го прави по-добър!

Ако все още не сте си закупили акции в проекта все още можете дада го направите от тук

Нашият девиз в компанията: 
"Строй я Sky Way - Спасявай Планетата"

No comments:

Post a Comment